พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะบูชาเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะพระองค์ท่าน ทรงประกอบด้วยพระเกียรติคุณนานัปการ จนทรงได้รับพระราชทานบวรราชาภิเษก สถาปนาพระราชอิศริยศักดิ์เป็น กรมพระราชวัีงบวรสถานมงคล เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า "พระบาทสมเด็จพระปวเรนทฐาเมศมหิศ เรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว" นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในการช่างสาขาต่างๆ ทรงวางรากฐานวิชาการอันทันสมัย แก่กองทัพไทย ทรงสร้างเรือรบกลไฟ ทรงพระราชนิพนธ์ตำราปืนใหญ่ และทรงสร้างปืนใหญ่ ด้วยเหล็กหล่อขึ้นใช้ในกองทัพ ซึ่งต่อมาพระองค์ ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น  พระบิดาแห่งการช่างสมัยใหม

จัดทำโดย แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
หน้าหลัก วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ แผนการจัดกิจกรรมมูลนิธิฯ ข้อบังคับ ข้อบังคับ ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ วัตถุมงคล กิจกรรมของมูลนิธิฯ