วัตถุมงคล

เหรียญหลวงพ่อคูณรมดำ เหรียญละ 100.- บาท

เหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อคูณ เหรียญละ 100.- บาท

 

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเหล้าเจ้าอยู่หัว ครึ่งพระองค์ องค์ละ 9,999.- บาท

สนใจติดต่อกองสนับสนุน โรงเรียนช่างฝีมืือทหาร โทร. 02-5110117 ต่อ 6203

จัดทำโดย แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
หน้าหลัก วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ แผนการจัดกิจกรรมมูลนิธิฯ ข้อบังคับ ข้อบังคับ ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ วัตถุมงคล กิจกรรมของมูลนิธิฯ